Arvonnan säännöt

 

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Folk Finland Oy, Mikonkatu 2 D, 00100 Helsinki, 2294726-2 (myöhemmin tässä tekstissä “Arvonnan järjestäjä”).

2. Arvontaan voi osallistua 26.5.–9.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana.

3. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

4. Osallistuakseen arvontaan tulee kilpailijan vastata sähköpostitse saamansa Google Forms -lomakkeen kysymyksiin ja jättää sen yhteydessä olevan arvontalomakkeen kautta yhteystietonsa.

5. Arvonnan järjestäjä voi käyttää lomakkeen tietoja markkinoinnissaan sosiaalisessa mediassa ja yhdistää vastauksiin vastaajan ikä ja asuinpaikkakunta (ei kuitenkaan nimeä). Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muokata (tiivistää, kielitarkastaa) vastauksia.

6. Annettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen ja palkinnon toimittamiseen liittyvään yhteydenottoon. Yhteystiedot poistetaan 15 vrk kuluttua arvonnan päättymisestä.

7. Arvontaan osallistujilla on milloin tahansa oikeus muuttaa tai peruuttaa suostumuksensa yhteystietojensa käyttöön arvonnan suorittamiseksi. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta arvonnan järjestäjän ennen peruutuksen vastaanottamista suorittaman yhteystietojen käsittelyn lainmukaisuuteen tai jo peruutushetkellä tapahtuneeseen yhteystietojen sovittuun käyttöön. Peruutuksista voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen info@folkfinland.fi

8. Palkinto on 50 € GoGift-superlahjakortti. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Arvonnan järjestäjä arpoo palkinnon arvonta-ajan umpeuduttua kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken. Palkinto toimitetaan maaliskuun aikana.

9. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä voittajaan sähköpostitse. Voittajaa pyydetään lähettämään yhteystiedot palkinnon lähettämistä varten. Jos voittaja ei lähetä yhteystietojaan viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, voidaan arvonta suorittaa uudelleen. Arvontaa varten kerättyjä yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei oteta huomioon.

11. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

12. Arvonnan järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

13. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

14. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.